SELİM SÜME

Halen üretimine devam etmekte olduğum bu projede gerçeği fotoğraflamak yerine, fotoğrafın gerçekliğini araştırmayı seçtim. “Fotoğraf neyi temsil eder?” sorusundan yola çıktığım Unsurlar serisinde fotoğrafın zamanla olan ilişkisini sorguluyorum. Bu ilişkiyi incelerken Henri Bergson’un süre ve mekansallaşmış zaman kavramlarına yaslandırıyorum seriyi. Fotoğrafta zamanın izinin sekteye uğratılmasıyla fotoğrafın gerçeklik algısınınnasıl kırıldığı ve ortaya çıkan bu tekinsiz durumda fotoğrafın resimselleşmesi soru(n)larının peşinden gidiyorum.

Fotoğrafa bakışımız yabancılaşabilirse, başka bir gerçeği görebilir miyiz?