SELİM SÜME

“Bütün ağaçlar kırmızıydı” serisi, çocukluğumun bir bölümünün geçtiği Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla ortaya çıkan Doğu Avrupa ülkelerine yaptığım uzun bir karavan seyahatinde çektiğim fotoğraflardan oluşuyor. Aslında benim için bu seyahat, hatıra defterimi tekrar yazmak, hafızamı güncellemek ve zamanın lineer algısını kırmak için bir denemeydi. Bu yolculuk sayesinde hatıralarımın, bugün oluşturduğum görüntüler ile ilişkilendiğini hissediyorum. Sanki geçmiş, şimdi ve gelecek birbirine bağlandı.

Kitap tasarımı: Frederic Lezmi, Istanbul, 2013
28 sayfa, 10.8cm x 13.6cm, inkjet baskı